Liikmed

Liikmeks astumiseks esita avaldus LEKK’i juhatusele, saates selle aadressile lekk@lekk.ee.

Peale kinnituse saamist liikmeks võtmise kohta, kanna liikmeksastumise tasu (50 €) ja esimese aasta liikmemaks (15 €) LEKK arveldusarvele Swedbank’is:

MTÜ Lõuna-Eesti Koertekeskus
a/a nr: EE252200221011224926

Aastane põhiliikme liikmemaks on 15 €, noorliikmele 10 €. Tähtajatu liikmesuse liikmemaks on 10-kordne aastane põhiliikme liikmemaks.

LEKKi liikmete nimekiri